Verðskrá / price list

Verðskrá / price list

Gildir frá 16. janúar 2024 / Valid from Januar 16th 2024. 

 

Lýsing
Description
krónur
ISK
Glasafrjóvgun (IVF/ICSI)
In vitro fertilization (IVF) or microinjection (ICSI)
590.000
Ef meðferð er rofin fyrir eggheimtu greiðast 147.500 kr.
Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) niðurgreiða fyrstu fjórar meðferðir að hluta skv. gildandi reglugerð frá 31.05.2019. Hlutur sjúklings fyrir fyrstu meðferð er 566.000 kr. og fyrir meðferð tvö til fjögur 278.000 kr.
If a treatment is cancelled before egg retrieval, the cost is 147.500 kr.
For members of the Icelandic Social Insurance System, SÍ partially funds first four treatments according to current
regulation dated 31.05.2019. The patient’s share for first treatment is 566.000 kr. and for treatment two to four 278.000 kr. 
Frysting fósturvísa 1
Embryo freezing 1
49.000
Uppsetning á frystum fósturvísi (FET)
Frozen embryo transfer (FET)
250.000
Fyrsta uppsetning á fósturvísi við millimakagjöf
First embryo transfer to uterus of same sex partner
90.000
Gjafaegg 3 (viðbótargjald við glasafrjóvgun)
Eggs from donor 3 (additional fee for IVF/ICSI)
860.000
Tæknisæðing:
Intra-uterine insemination (IUI):
–       Í náttúrulegum tíðahring eða egglosörvun með töflum 4
In natural cycle or when ovulation is stimulated with tablets 4
85.000
–       Í lyfjastýrðum tíðahring með hormónasprautum, ómskoðun innifalin
In medicine induced cycle with hormonal injections, ultrasound included
220.000
Egglosörvun með hormónasprautum
Ovulation stimulation induced with hormonal injections
140.000
Ómskoðun / símtal
Ultrasound / phonecall
17.000
Eggfrystingarmeðferð #11
Egg-freezing treatment #11
470.000
– Eggfrystingarmeðferð í annað sinn
– Second egg-freezing treatment
400.000
– Eggfrystingarmeðferð í þriðja sinn og síðar
– Third and subsequent egg-freezing treatments
330.000

 

Frjóvgunarmeðferð eftir eggfrystingu
Fertilisation of frozen eggs
410.000
Sæðisrannsókn
Sperm analysis
13.000
Ástunga á eistu (TESA)
Surgical sperm retrieval (TESA)
105.000
Frysting sæðis 1
Sperm freezing 1
85.000
Geymslugjald (fósturvísir, sæði eða egg), rukkað fyrir hverja frumugerð og hvert hafið ár
Storage fee (embryo, sperm or eggs), charged for each cell type and each started year
42.000
Gjafasæði frá tengdum gjafa 3
Donor sperm from personal donor 3
140.000
Umsýslugjald við innflutning á gjafasæði 1,2
Administrative fee for import of donor sperm 1,2
42.000
Umsýslugjald við inn-/útflutning á eigin kynfrumum/fósturvísum 1,2
Administrative fee for import/export of private gametes/embryos 1,2
110.000
Litningarannsókn án inngrips
Non-invasive prenatal testing (NIPT)
95.000
Skólavottorð/sprautuvottorð
Medical certificate for school/injection certificate
0
Önnur vottorð/afrit af sjúkraskrá
Administration cost for other medical certificates, copy of journal, etc.
2.500
Myndband af fósturvísi á USB lykli
Video of embryo on a USB
5.000
Læknisheimsókn 5
Medical consultation 5
22.000
Viðtal við félagsráðgjafa
Social consultation
20.000
Viðtal við sálfræðing
Psychological consultation
22.000
1: Ekki þarf að greiða aukalega fyrir geymslu á fósturvísum eða kynfrumum fyrsta árið.
There is no extra charge for storage of embryos or gametes during the first year.
2: Virðisaukaskattur leggst á verð á gjafafrumum erlendis frá 24,5%.
VAT (24.5%) is added to donated gametes that are imported.
3: Við upphaf uppvinnslu á tengdum gjafa greiðast 110.000 krónur sem ganga upp í heildarverð meðferðar ef gjafi er samþykktur. Skoðanir og rannsóknir á gjafa eru innifaldar í gjaldi.
At the start of a work-up of private donor 110.000 kr are paid, and if the donor is approved the amount is subtracted from the treatment price. Consultations and tests for donor are included.
4: Ef þörf er metin á ómskoðunum í tæknisæðingarmeðferð er greitt fyrir þær sérstaklega eða 17.000 fyrir hverja ómskoðun.
If the need for ultrasounds in intra-uterine insemination is assessed, they are paid separately, 17.000 for each ultrasound.
5: Læknar Livio starfa einnig sem sjálfstæðir sérgreinalæknar og fara greiðslur fyrir slíkar heimsóknir eftir sjálfstæðri gjaldskrá sem finna má á heimasíðu Livio. Sjúkratryggingar Íslands taka þátt í hluta kostnaðar af læknisheimsóknum á stofu.
Livio’s doctors also work as independent specialists and payments for such visits are based on an independent price list which can be found on Livio’s website. Icelandic Health Insurance participates in part of the cost of medical visits.

 

Lyfjakostnaður er ekki innifalinn í meðferðum.
Medications are not included in treatments.

Forfallagjald er rukkað fyrir bókaðan tíma ef ekki er tilkynnt um forföll með a.m.k. 24 klst. fyrirvara.
A no-show fee is charged if cancellation is not reported with at least 24 hour notice.

Athugið að Livio tekur ekki við reiðufé.
Please note that Livio does not accept cash.

Verðskrá er birt með fyrirvara um breytingar og er ekki tæmandi.
Price list is subject to change.